+ Giai đoạn 1: Thi công gia công lắp dựng cốt thép, cốt pha, đổ bê tông, trụ từ tầng hầm lên tầng 27 và đổ bê tông cột, trụ, vách, sàn từ tầng hầm lên tầng 27 với giá trị là: .573.268.000 đồng.

 

 

+ Giai đoạn 2: Tham gia hoàn thiện tổng thể cho dự án từ tầng hầm lên tầng 27 với giá trị là: 6.000.000.000 đồng.